Ms. Marrie Tian

Ms. Marrie Tian

Department:
Sales
Job Title:
manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
NO.1 heban Road
Zip:
256200
Country/Region:
China
Province/State:
Shandong
City:
Binzhou

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Zouping Daixi Industry And Trade Co., Ltd.
Operational Address: Room 401, Jinxiuhuacheng, Binzhou, Shandong, China
Website: http://www.daixiglass.com
Trang web trên alibaba.com: daixi.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
4 Giao dịch 30,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm